Избор председател Окръжен съд Разград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Изборът на председател на Окръжен съд Разград е насрочен за 15 януари. 

Дата: 15.01.2015

На заседанието, насрочено за 15 януари, ВСС предстои да избере административен ръководител на ОС Разград.