Избор председател Окръжен съд Ловеч

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Милена Вълчева е новият председател на ОС-Ловеч

Дата: 22.01.2015

Източник: Правен свят.

Заместник-шефката на Окръжен съд-Ловеч Милена Вълчева бе избрана от Висшия съдебен съвет за председател на съда. Тя събра 13 гласа в своя подкрепа, четирима бяха "против" и четирима се въздържаха.

За този пост имаше още двама кандидати. Единият е Иван Иванов (съдия в ОС-Ловеч), който получи пет гласа "за", седем "против" и девет "въздържали се". Другият е Георги Христов, шеф на Районен съд-Ловеч. Той бе подкрепен само от един от членовете на съвета, девет бяха "против", а 11 се въздържаха.

Съдия Вълчева залага на подобряване на организацията на правораздавателната дейност в съда като една от идеите й е създаване на пълно електронно досие на делата, заедно със съдиите изработването на по-прецизни правила за случайно разпределение на делата, които да не оставят съмнения в избора на докладчици, както и съставянето на комисия от двама съдии и съдебен администратор, които всеки месец да проверяват дали стриктно се спазва случайното разпределение. Смята редовно да бъдат провеждани общи събрания със съдиите от съдебния район, за да се предотвратява противоречивата практика. Контрол при образуването на дела, за да се избегне образуването на такива с един и същ предмет като различен тип, обучение на съдебните заседатели, ежегодни проверки на дейността на районните съдилища – това са част от целите на съдия Вълчева.

Междувременно днес Висшият съдебен съвет избра Сунай Осман за председател на Районен съд-Ардино. За него гласуваха 20 от членовете на съвета, един се въздържа.