Избор председател Районен съд Свищов

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 19 февруари ВСС избира ръководител на Районен съд Свищов

Дата: 19.02.2015

На 19 февруари ВСС се очаква да проведе избор на административни ръководители на следните органи на съдебната власт: Районен съд Елена, Районен съд Девин, Районен съд Раднево, Районен съд Тетевен и Районен съд Свищов.