Избор председател Районен съд Каварна

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра председатели на Районните съдилища в Каварна и Поморие

Дата: 26.02.2015

ВСС избра председатели на Районните съдилища в Каварна и Поморие. Съветът избра Димитър Димитров за председател на Районен съд Каварна с 16 гласа "за", 0 "против", 0 "въздържал се" и Нася Япаджиева за ръководител на Районен съд Поморие с 17 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се".