Избор председател Апелативен съд София - нова процедура, обявена в ДВ. бр. 06 от 23.01.2015 г.

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС отново не избра председател на Апелативен съд София при продължаването на процедурата на 17 декември

Дата: 17.12.2015

За втори път Висшият съдебен съвет отказа да избере съдия Нели Куцкова за председател на Софийския апелативен съд, съобщава "Правен свят". Гласовете бяха 8 "за", 11 "против" и четирима "въздържали се".