Избор председател Районен съд Габрово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 19 март ВСС избира председател на РС Габрово

Дата: 19.03.2015

На заседанието на Висшия съдебен съвет, което ще се проведе на 19.03.2015 г., ще бъде проведено гласуване за избор на административен ръководител-председател на Районен съд Габрово. Кандидатите са двама - Радосвета Станимирова, заместник-председател на РС Габрово, и Христо Христов, съдия в РС Габрово.