Избор председател Районен съд Чепеларе

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Славка Кабасанова бе преизбрана за председател на Районен съд Чепеларе

Дата: 29.04.2015

На 29 април с с 22 гласа „за“, 0 „против” и 1 „въздържал се” ВСС избра за втори мандат Славка Кабасанова за председател на Районен съд Чепеларе.