Избор председател Районен съд Малко Търново

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Чанко Петков за административен ръководител на Районен съд Малко Търново

Дата: 14.05.2015

ВСС с 19 гласа „за“, нито един „против” и 1 „въздържал се” избра Чанко Петков Петков за председател на Районен съд Малко Търново.