Избор председател Районен съд Монтана

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Изборите на председатели на районните съдилища в Монтана и Тутракан приключиха с избрани кандидати

Дата: 04.06.2015

Вчера се проведоха гласувания във Висшия съдебен съвет за избор на административни ръководители на РС Монтана и на РС Тутракан.

Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Владимир Николаев Легарски за председател на Районен съд Тутракан. Другият кандидат Георги Манолов Георгиев, съдия в Районен съд Тутракан получи 2 гласа „за”, 3„против” и 11 „въздържал се”.

С 14 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” ВСС избра за втори мандат Красимир Младенов Семов за председател на Районен съд Монтана. Другият кандидат Анелия Цекова Димитрова, съдия в Районен съд Монтана получи 0 гласа „за”, 13 „против” и „въздържал се”.

Източник: Пресцентър на ВСС