Избор председател Районен съд Русе

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Висшият съдебен съвет избра Пламен Ченджиев за председател на Районен съд Русе

Дата: 23.07.2015

Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа "за" и 4 "против" Пламен Ченджиев за административен ръководител - председател на Районен съд Русе.

Конкуренти в процедурата му бяха други двама районни съдии - Велизар Бойчев и Елена Балджиева. Пламен Ченджиев е на 52 години и има 22 години юридически стаж. Той е бил зам.-председател на Районния съд в Русе, адвокат и съдия-изпълнител.

Източник: Правен свят