Избор председател Административен съд Хасково - обявена в ДВ бр. 33 от 08.05.2015

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 26 ноември ВСС избира председател на Административен съд Хасково

Дата: 26.11.2015

26 ноември е датата, която е насрочена за избор от ВСС. Кандидатите са съдия Василка Желева, която правораздава в Административен съд Хасково от 15.02.2007 г. и съдия Хайгухи Бодикян, която е съдия в Софийски градски съд от 14.02.2005 г.