Избор председател Районен съд Благоевград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Ключови избори и неизвървяни пътища - 

Дата: 19.10.2016

от Facebook страницата на Български институт за правни иницативи: 

В графика на ВСС за идните 30 дни са включени ключови избори на административни ръководители. Процедури, които приключваха наместо с избор, с напрежение и аргументи, будещи недоумение.

На 25 октомври предстои избор на председател на Районен съд Благоевград (РС). Съдът включва територията на oбщина Благоевград с 26 населени места и общо население над 81 хил. души. Сегашните кандидати участваха и в предишната процедура в началото на годината - Вера Коева и Владимир Пензов. Пензов е заместник-председател от 2011 г. в съда и ръководител Наказателно отделение. Коева е редови съдия в РС Благоевград от 2003 г., разглежда граждански и административни дела. През 2001 г. е работила като прокурор. С решение на ВСС от 27.04.2016 е определена за и.ф. административен ръководител.

По процедурата са публикувани всички изискуеми документи в сайта на ВСС, концепции на кандидатите, както и становище относно двамата кандидати и въпроси към съдия Коева от Екатерина Николова, предходен ръководител на съда.

Нямаше избор. Кое е смущаващото в случая?

ВСС по закон представлява съдебната власт, осигурява и отстоява нейната независимост. Винаги е добре да си припомняме това изречение. На 21 януари се състоя първият опит за избор. Тогава се наблегна на обтегнатите междуличностни отношения в съда и ръководствата на районен и окръжен съд: „Целият Висш съдебен съвет знае, че от три години и половина се занимаваме само с междуличностни проблеми в този регион и в този съд.”, констатира Галя Георгиева. Гласуването завърши с балотаж между двамата кандидати със 7 гласа в подкрепа на Пензов и 12 за Коева.

В документите по процедурата бе приложен Внимание! Протокол от 04.12.2015 г. във връзка с организирано изслушване на кандидатите за председател за Районен съд Благоевград, на което се явява само един от тях – съдия Пензов.

Всъщност, как се поощрява и взима предвид инициативността на съдиите? Има ли значение тяхното мнение за върховните кадровици? И по-скоро, как ще се ПРИЛОЖИ то покрай новите разпоредби в ЗСВ? Чл. 194а, ал. 7 гласи, че кандидатите за административни ръководители на съд се изслушват от общото събрание на съответния съд. А новите правила, че протоколът от изслушването се предоставя на съдийската колегия на ВСС от административния ръководител на съответния съд не по-късно от 7 дни преди събеседването (няма изискване протоколът да се публикува онлайн). 
Е, и?