Избор председател Районен съд Кюстендил

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра административни ръководители на районните съдилища в Шумен и Кюстендил 

Дата: 24.03.2016

ВСС преизбра за административен ръководител на РС Шумен Емилиян Ангелов с 22 гласа "за". С 21 гласа "за" съдия Мая Миленкова бе избрана за председател на Районен съд Кюстендил.