Избор председател Апелативен съд София - НОВА процедура, обявена в ДВ. бр.23 от 25.03.2016 г.

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 14 юни ВСС е насрочил избора на председател на АпС София

Дата: 14.06.2016

Процедурата по избор на председател на Апелативен съд София от съдийска колегия на ВСС ще се състои на 14.06.2016 г. Кандидат за длъжността е Даниела Дончева.