Избор председател Окръжен съд Велико Търново

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС не избра председател на Окръжен съд Велико Търново

Дата: 12.05.2016

В заседание на съдийската колегия, проведено на 12 май 2016 г., след проведеното явно гласуване при резултат: за Пламен Борисов Борисов – 6 гласа, за Корнелия Димитрова Колева – 3 гласа, за Марияна Микова Лазарова-Кабакчиева – 2 гласа (2 гласа „против”) и след проведен балотаж при резултат: за Пламен Борисов Борисов – 6 гласа, за Корнелия Димитрова Колева – 4 гласа, (3 гласа „против”), Висшият съдебен съвет не назначиинистративен ръководител – председател на Окръжен с Велико Търново.