Избор председател Окръжен съд Благоевград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС обяви процедура за избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград

Дата: 25.03.2016

В бр. 23 на Държавен вестник от 25 март 2016 г. Висшият съдебен съвет обяви конкурс за избор на административен ръководител на Окръжен съд Велико Търново. Решението е взето, след като през м. януари 2016 г. ВСС не избра председател в предходната процедура, обявена в Държавен вестник, бр. 78 от 09.10.2015 г.