Избор председател Окръжен съд Благоевград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС публикува списъка на допуснатите кандидати за участие в конкурса за избор на председател на ОС Благоевград

Дата: 19.04.2016

Един кандидат ще участва в конкурса за избор на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград. Това е и.ф. председател на съда - съдия Катя Бельова. Тя бе единствен кандидат и в предходната процедура, обявена през м. октомври 2015 г., която приключи без избран председател през м. януари 2016 г.

Изборът е насрочен за 7 юни 2016 г.