Избор председател Окръжен съд Благоевград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избира председател на ОС Благоевград

Дата: 07.06.2016

За 7 юни 2016 г. е насрочен изборът на административен ръководител на Окръжен съд Благоевград. Кандидат за втори мандат е досегашният председател и към настоящия момент изпълняващ функциите административен ръководител Катя Бельова. Нейното публично представяне е публикувано на страницата на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" тук.