2017 Избор председател СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Съдийска колегия на ВСС избира председател на СРС на 25 юли

Дата: 25.07.2017

Определената дата за събеседване с кандидатите в процедурата за избор на административен ръководител на Софийски районен съд е 25 юли. За позицията за постъпили две кандидатури - на съдиите в СРС Петър Савчев и Александър В. Ангелов. Публични представяния на кандидатите са публикувани на интернет страницата на Инициатива за прозрачни съдебни назначения.