2017 Избор председател СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

БИПИ зададе въпроси до кандидатите за председател на СРС

Дата: 23.06.2017

БИПИ се възползва от предвидената в чл. 194а, ал. 6 ЗСВ възможност да зададе въпроси до кандидатите за административен ръководител на Софийски районен съд и отправи следните въпроси:

1. Какво е мнението Ви за алтернативните способи за разрешаване на спорове? Ако е положително – какви мерки бихте предприели като административен ръководител за насърчаване използването на медиацията с цел намаляване на натовареността на съдиите?

2. Как оценявате организацията и участието на съдебните заседатели в наказателното правораздаване в СРС?

3. „Работи” ли съдийското самоуправление в съд като Софийския районен, в който щатната численост се равнява на 188 съдии[1]?

4. Смятате ли, че като председател на Софийски районен съд, най-натовареният първоинстанционен съд в страната, ще имате завишен ангажимент спрямо отстояването на независимостта на съда и съдиите в него?

5. Какво съдържание, според Вас, има колегиалността в Софийски районен съд?

6. В свое интервю[2], публикувано на 21.06.2017 г. в 24chasa.bg, съдия Цветинка Пашкунова – избрана за член за ВСС, споделя следната идея:На среща с колеги от СРС преди изборите за ВСС споделих с тях една идея, която като че ли намира подкрепа - за евентуално разделение на съда в зависимост от разглежданата материя. Да имаме наказателен, граждански, може да се помисли и за брачен съд. По този начин ми се струва, че ще е възможно по-ефективното управление на СРС.” Как възприемате тази идея?[1] Съгласно данни от доклад за дейността на СРС за 2016 г.: http://srs.justice.bg/srs/uploaded_files1//Godishen_otcheten_doklad-2016.pdf