Избор председател Районен съд Карлово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Изборът на председател на Районен съд Карлово е насрочен

Дата: 01.12.2011

На 01.12.2011 г. от 9:00 часа в заседателната сграда на ВСС, находяща се на ул. Екзарх Йосиф № 12, ще се проведе избора на нов административен ръководител на Районен съд  Карлово.
Източник: Извадка на Дневен ред на ВСС за 01.12.2011 г.