Избор председател Районен съд Карлово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС обяви имената на допуснатите кандидати за поста АР на Районен съд - Карлово

Дата: 18.10.2011

Имената на допуснатите кандидати за заемане на длъжността АР на Районен съд гр. Карлово, както следва: 

1. Анна Геориева Георгиева (и.ф. Административен ръководител - председател РС Карлово).

2. Асима Костова Вангелова-Петрова (съдия РС Карлово).

3. Иван Димитров Бедачев (съдия РС Карлово).