Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Обявени са свободните бройки за Административен ръководител на СНС и АСНС

Дата: 15.07.2011

В "Държавен вестник" беше обнародвана обявата за следните свободни бройки за административни ръководители в органите на съдебната власт:

1. Административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд - вакантна; 
2. Административен ръководител – председател на Специализиран наказателен съд – вакантна;

Решение за обявяване на двете бройки беше взето на заседанието на ВСС на 7 юли 2011 г.