Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Избор на председател на АСНС

Дата: 29.09.2011

Висшият съдебен съвет не избра председател на Апелативния специализиран наказателен съд, след като никой от участниците не получи необходимия брой гласове. Стигна се до балотаж, при който Румяна Илиева получи 12 гласа, а Георги Ушев - 5. За избор е необходима подкрепата на минимум 13 членове на ВСС.