Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Допуснати кандидати за участие в избора на председател на АСНС

Дата: 11.10.2011

ВСС обяви имената на магистратите, допуснати до участие в избора на Административен ръководител - председател на Апелативния специализиран наказателен съд. Това са Румяна Илиева, Веселина Вълева, Красимира Костова, Даниела Росенова и Любомир Крумов.