Избор председател АдмС Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Изтичащ мандат

Дата: 03.01.2012

Мандатът на сегашния председател на АдмС Пловдив - Георги Господинов Петров изтича на 03.01.2012 г., с решение на ВСС от 22.12.2011 г. същият бе назначен за и.ф. адм. ръководител на съда, считано от от 04.01.2012 г.