Избор председател АдмС Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Насрочен избор

Дата: 19.01.2012

Изборът на нов административен ръководител е насрочен да се проведе на 19.01.2012 г.