Избор председател АдмС Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Георги Петров започва втори мандат начело на АдмС - Пловдив

Дата: 19.01.2012

Георги Петров беше преизбран за административен ръководител на Административен съд - Пловдив. Той получи 19 от гласовете на членовете на Висшия съдебен съвет, докато опонентът му Янко Ангелов беше подкрепен само от двама членове на ВСС.