Актуални процедури
 • Избор на Директор на Национална следствена служба

  • Обявена на: 11.10.2012
  • Решение на ВСС: Бойко Найденов е преизбран за Директор на Национална следствена служба след проведеното тайно гласуване, с 18 гласа "за", 7 гласа „против” и 0 „въздържали се” от ВСС.
  • Дата на избор: 01.11.2012
 • ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  • Обявена на: 14.11.2013
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет с 23 гласа „за” и 1 „въздържал се” избра за директор на Националната следствена служба Евгени Диков Диков, досегашен прокурор във Върховна касационна прокуратура и изпълняващ функцията градски прокурор на София.
  • Дата на избор: 18.12.2013