Актуални процедури
  • ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    • Обявена на: 08.11.2012
    • Решение на ВСС: Сотир Цацаров е избран за нов главен прокурор след проведеното тайно електронно гласуване, с обявен резултат: с 18 гласа “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се”.
    • Дата на избор: 20.12.2012