Актуални процедури
 • Избор председател Окръжен съд Хасково

  • Обявена на: 13.05.2011
  • Решение на ВСС: Миглена Тянкова е новият председател на Окръжен съд Хасково, назначена от ВСС с 16 гласа "за", 2 гласа "против" и 3 гласа "въздържали се".
  • Дата на избор: 23.02.2012
 • Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд

  • Обявена на: 15.07.2011
  • Решение на ВСС: Председател на АСНС е Даниела Росенова, след избор при резултат от първо гласуване 9 гласа "за" за Даниела Росенова, 4 гласа "за" за Красимира Костова, 1 глас "за" за Любомир Крумов, 9 гласа "за" за Румяна Илиева и 1 недействителна бюлетина, СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите Даниела Росенова и Румяна Илиева и при получен резултат: 14 гласа "за" за Даниела Росенова, 9 гласа "за" за Румяна Илиева, 1 недействителна бюлетина.
  • Дата на избор: 01.12.2011
 • Избор председател Районен съд Карлово

  • Обявена на: 30.09.2011
  • Решение на ВСС: Асима Вангелова-Петрова e новият председател на Районен съд Карлово при избор от ВСС: 1 глас "за" за Анна Георгиева, 17 гласа "за" за Асима Вангелова-Петрова и 3 гласа "за" за Иван Бедачев.
  • Дата на избор: 01.12.2011
 • Избор председател АдмС София - град

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Радостин Радков е новият председател на АдмС София - град при гласуване от ВСС: 1 глас “за” за Пламен Горелски, 18 гласа “за” за Радостин Радков и 3 броя недействителни бюлетини.
  • Дата на избор: 19.01.2012
 • Избор председател АдмС Ямбол

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Диана Петкова е преизбрана за председател на АдмС Ямбол от ВСС при гласуване с 22 гласа "за" в нейна полза, 0 "против" и 0 "въздържали се".
  • Дата на избор: 08.03.2012
 • Избор председател АдмС Хасково

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Теодора Точкова е преизбрана за председател на АдмС Хасково от ВСС при гласуване с 19 гласа “за” в нейна полза, 3 гласа "за” за Петя Желева и 1 недействителна бюлетина.
  • Дата на избор: 26.01.2012
 • Избор председател АдмС Русе

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Елга Цонева е преизбрана за председател на АдмС Русе от ВСС с 23 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”.
  • Дата на избор: 26.01.2012
 • Избор председател АдмС Бургас

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Таня Евтимова е новият председател на АдмС Бургас при гласуване с резултат 21 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” и при постъпили заявления за отказ от участие в конкурса от останалите 3-ма кандидати - Диана Петкова, Кирил Стоянов и Станимир Христов.
  • Дата на избор: 19.01.2012
 • Избор председател АдмС Велико Търново

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Георги Чемширов бе избран за председател на АдмС Велико Търново от ВСС при избор с 13 гласа “за” за Георги Чемширов, 8 гласа “за” за Марияна Лазарова-Кабакчиева и 1 недействителна бюлетина.
  • Дата на избор: 19.01.2012
 • Избор председател АдмС Монтана

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Огнян Евгениев е новият председател на АдмС Монтана след гласуване с 3 гласа "за" за Бисерка Бойчева-Софрониева, 4 гласа "за" за Момчил Таралански и 17 гласа "за" за Огнян Евгениев.
  • Дата на избор: 09.02.2012
 • Избор председател АдмС Разград

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Ива Ковалакова-Стоева е преизбрана за председател на АдмС Разград от ВСС с 22 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържали се".
  • Дата на избор: 08.03.2012
 • Избор председател АдмС Пловдив

  • Обявена на: 08.11.2011
  • Решение на ВСС: Георги Петров е преизбран за председател на АдмС Пловдив от ВСС с 19 гласа “за” в негова полза, 2 гласа “за” за Янко Ангелов и 1 недействителна бюлетина.
  • Дата на избор: 19.01.2012
 • Избор председател Районен съд Чирпан

  • Обявена на: 06.01.2012
  • Решение на ВСС: Тихомир Колев е преизбран за председател на РС Чирпан от ВСС с 25 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма (единствен кандидат).
  • Дата на избор: 22.03.2012
 • Избор председател Районен съд Елхово

  • Обявена на: 06.01.2012
  • Решение на ВСС: Яна Ангелова е избрана за председател на Районен съд Елхово при гласуване с 16 гласа "за" в нейна полза, 3 гласа "за" за Елена Тодорова и 2 гласа "за" Мартина Кирова.
  • Дата на избор: 17.05.2012
 • Избор председател Районен съд Берковица

  • Обявена на: 06.01.2012
  • Решение на ВСС: Юлита Георгиева-Трифонова е новият председател на Районен съд Берковица при 20 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържали се" (единствен кандидат).
  • Дата на избор: 08.03.2012
 • Избор председател Районен съд Кула

  • Обявена на: 10.04.2012
  • Решение на ВСС: С 11 гласа “за” за Петър Валентинов Живков и 12 гласа “за” за Цветелина Славчева Кържева-Тенева ВСС НЕ ИЗБИРА административен ръководител-председател на Районен съд Кула.
  • Дата на избор: 24.01.2013
  • НОВА дата на избор: 16.01.2014
  • НОВО решение на ВСС: всс ИЗБРА Петър Валентинов Живков за председател на РС Кула с с 21 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.
 • Избор председател Районен съд Хасково

  • Обявена на: 10.04.2012
  • Решение на ВСС: Мария Ангелова е новият председател на Районен съд Хасково с 21 гласа "за" в нейна полза, 0 гласа за Маргарит Камбуров и 1 недействителна бюлетина.
  • Дата на избор: 19.07.2012
 • Избор председател Районен съд Димитровград

  • Обявена на: 08.05.2012
  • Решение на ВСС: Иван Статев Маринов е новият председател на РС Димитровград, избран от ВСС с 22 гласа "за", 0 "против" и 2 гласа "въздържали се" (единствен кандидат).
  • Дата на избор: 12.07.2012
 • Избор председател Софийски районен съд

  • Обявена на: 08.05.2012
  • Решение на ВСС: Методи Лалов е избран за председател на СРС при следното гласуване: 5 гласа "за" за Виолина Джиджева, 12 гласа "за" за Методи Лалов, 4 гласа "за" за Николай Маджаров и 3 недействителни бюлетини и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите, и при полученият резултат: със 7 гласа "за" за Виолина Джиджева, 13 гласа "за" за Методи Лалов и 3 недействителни бюлетини.
  • Дата на избор: 22.11.2012
 • Избор председател Софийски окръжен съд

  • Обявена на: 12.06.2012
  • Решение на ВСС: Филип Владимиров е новият председател на Софийски окръжен съд, избран при следното гласуване: 9 гласа "за” за Ивайло Иванов, 9 гласа "за” за Филип Владимиров и 6 гласа "за” за Янита Янкова, и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите Ивайло Иванов и Филип Владимиров, и при полученият резултат: 9 гласа "за” за Ивайло Иванов и 15 гласа "за” за Филип Владимиров.
  • Дата на избор: 29.11.2012
 • Избор председател Районен съд Дряново

  • Обявена на: 12.06.2012
  • Решение на ВСС: След проведения таен избор с бюлетини на 24.02.2013 г. и при обявен от комисията по избора резултат: с 3 гласа “за” за Емилия Дишева, 10 гласа “за” за Мариета Спасова и 11 гласа “за” за Христо Христов и след проведен БАЛОТАЖ между кандидатите Мариета Спасова и Христо Христов и при получен резултат: с 12 гласа “за” за Мариета Спасова, 11 гласа “за” за Христо Христов и 1 недействителна бюлетина НЕ ИЗБИРА административен ръководител на РС Дряново. НОВ ИЗБОР на 24 юли, с.г. при същите кандидати ВСС гласува с 8 гласа “за” за Емилия Дишева, 15 гласа “за” за Мариета Спасова и 1 глас “за” за Христо Христов. ВСС НАЗНАЧАВА Мариета Спасова Спасова за председател на РС Дряново.
  • Дата на избор: 24.07.2013
 • Избор председател Районен съд Горна Оряховица

  • Обявена на: 28.09.2012
  • Решение на ВСС: Павлина Тонева Борисова е преизбрана за председател на РС Горна Оряховица с 24 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържали се" от ВСС.
  • Дата на избор: 31.01.2013
 • Избор председател Окръжен съд Пловдив

  • Обявена на: 01.03.2013
  • Решение на ВСС: Веселин Хаджиев е новият председател на Окръжен съд Пловдив, избран от ВСС с 19 "за", за Симеон Захариев са гласували 6 от членовете на Съвета.
  • Дата на избор: 18.04.2013
 • Избор председател Районен съд Сандански

  • Обявена на: 01.03.2013
  • Решение на ВСС: ВСС с 22 гласа „за” и 1 „въздържал се” избра Николинка Крумова Бузова за административен ръководител на Районен съд Сандански.
  • Дата на избор: 20.06.2013
 • Избор председател Военен съд София

  • Обявена на: 07.05.2013
  • Решение на ВСС: Свилен Русев Александров с 19 гласа „за” и 3 „въздържал се” бе преизбран за председател на Военен съд София от ВСС.
  • Дата на избор: 20.06.2013
 • Избор председател Районен съд Пловдив

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: Иван Георгиев Калибацев (допреди това ръководител на Районен съд Асеновград) е новият председател на Районен съд Пловдив, избран с 16 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” от ВСС.
  • Дата на избор: 04.07.2013
 • Избор председател Районен съд Дупница

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: ВСС след проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 19 гласа „за”, „против” няма, 2 „въздържали се” назначава Ели Георгиева Скоклева – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-гр.Дупница, с ранг „съдия в АС”, на длъжността административен ръководител-председател на Районен съд Дупница.
  • Дата на избор: 11.07.2013
 • Избор председател Окръжен съд Перник

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: Елена Крумова Николова-Стоилова е избрана за административен ръководител-председател на ОС Перник с 22 гласа „за” и 2 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 24.07.2013
 • Избор председател Окръжен съд Пазарджик

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: На 25.07.2013 г. ВСС НЕ ИЗБИРА административен ръководител-председател на Окръжен съд Пазарджик с 10 гласа „за”, 6 „против” и 8 „въздържали се” за Веселин Ангелов Петричев, и с 11 гласа „за”, 6 „против”, 7 „въздържали се” за Ивета Бориславова Парпулова.
  • Дата на избор: 25.07.2013
  • НОВА дата на избор: 21.11.2013
  • НОВО решение на ВСС: с 15 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържал се” ВСС избра за административен ръководител на Окръжен съд Пазарджик Елеонора Серафимова, съдия от същия съд и командирована в Софийски градски съд със заповед №2012/19.11.2012г. на председателя на ВКС.
 • Избор председател Военен съд Варна

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: На 10.10.2013 г. ВСС НЕ ИЗБИРА административен ръководител на Военен съд Варна. След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев; 2 гласа „за”, 5 „против” и 13 „въздържали се” за Владимир Тотев Христов, 2 гласа „за”, 10 „против” и 8 „въздържали се” за Николай Петков Ненов, и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите, и при полученият резултат: 12 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев; 3 гласа „за”, 8 „против” и 9 „въздържали се” за Владимир Тотев Христов; 2 гласа „за”, 10 „против” и 8 „въздържали се” за Николай Петков Ненов.
  • Дата на избор: 10.10.2013
 • Избор председател Районен съд Белоградчик

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: На 31.10.2013 г. ВСС ПРЕИЗБИРА за втори мандат Антон Еленков Антов за председател на Районен съд Белоградчик с 20 гласа "за" и 2 "въздържал се".
  • Дата на избор: 31.10.2013
 • Избор председател Районен съд Свиленград

  • Обявена на: 31.05.2013
  • Решение на ВСС: На 25.07.2013 г. ВСС НЕ ИЗБИРА административен ръководител-председател на Районен съд Свиленград с 2 гласа „за”, 18 гласа „против” и 2 „въздържали се” за Кремена Тодорова Стамболиева-Байнова; и с 9 гласа „за”, 9 гласа „против” и 5 „въздържали се” за Христо Георчев Георчев.
  • Дата на избор: 25.07.2013
  • НОВА дата на избор: 21.11.2013
  • НОВО решение на ВСС: С 13 гласа „за”, 3 „против” и 7 „въздържал се” ВСС избра Елена Златанова Тодорова за административен ръководител-председател на Районен съд Свиленград.
 • Избор председател Районен съд Асеновград

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: След проведеното електронно гласуване и при обявен резултат: 2 гласа "за", 5 гласа "против" и 14 гласа "въздържал се" за Мария Атанасова Пейчева, 10 гласа "за", 6 гласа "против" и 5 гласа "въздържал се" за Иван Георгиев Шейтанов и 8 гласа "за", 6 гласа "против" и 7 гласа "въздържал се" за Мария Максимова Караджова, И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между Иван Георгиев Шейтанов и Мария Максимова Караджова, и получен резултат: 12 гласа "за", 7 гласа "против" и 2 гласа "въздържал се" за Иван Георгиев Шейтанов и 9 гласа "за", 7 гласа "против" и 5 гласа "въздържал се" за Мария Максимова Караджова, Висшият съдебен съвет НЕ ИЗБИРА административен ръководител на РС Асеновград.
  • Дата на избор: 18.06.2014
  • НОВА дата на избор: 06.03.2014
  • НОВО решение на ВСС: На 18 юни 2014 г. ВСС ИЗБИРА Иван Георгиев Шейтанов за председател на Районен съд Асеновград с 15 гласа „за”, 3 ”против” и 2 „въздържал се”. Събеседвания бяха насрочвани на 05.12.2013 г. и на 06.03.2014 г., които не завършиха с избор.
 • Избор председател Административен съд - София област

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: Мария Христова Попова е новият председател на Административен съд - София град, назначена от ВСС с 14 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 12.12.2013
 • Избор председател Районен съд Елин Пелин

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: С 13 гласа "за" Висшият съдебен съвет избра Росица Тодорова-Газибарова за административен ръководител на Районен съд Елин Пелин.
  • Дата на избор: 28.11.2013
 • Избор председател Районен съд Троян

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: На заседание на 19.12.2013 г. с 16 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Районен съд Троян Петя Николова Гатева, досегашен заместник-председател на същия съд.
  • Дата на избор: 19.12.2013
 • Избор председател Районен съд Смолян

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: S 13 гласа "за", 2 "против" и 6 "въздържал се" Висшият съдебен съвет избра Петър Христов Маргаритов за административен ръководител-председател на Районен съд Смолян.
  • Дата на избор: 27.02.2014
 • Избор председател Административен съд Плевен

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: На заседание на 19.12.2013 г. с 14 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържал се” Висшият съдебен съвет ИЗБРА за административен ръководител-председател на Административен съд Плевен ПОЛИНА ХРИСТОВА БОГДАНОВА-КУЧЕВА, досега изпълняваща тази функция.
  • Дата на избор: 19.12.2013
 • Избор председател Административен съд Добрич

  • Обявена на: 08.10.2013
  • Решение на ВСС: С 15 гласа "за" и 8 гласа "въздържал се" Висшият съдебен съвет избра Красимира Иванова за административен ръководител на Административен съд Добрич
  • Дата на избор: 28.11.2013
 • Избор председател Районен съд Видин

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: С 16 гласа "за", 1 "против" и 3 "въздържал се" ВСС преизбра Даниел Нинов Димитров за административен ръководител на Районен съд Видин.
  • Дата на избор: 20.02.2014
 • Избор председател Районен съд Силистра

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: На свое заседание на 30.01.2014 г. с 20 гласа „за” и 1 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Росен Димитров Костадинов за административен ръководител-председател на Районен съд Силистра.
  • Дата на избор: 30.01.2014
 • Избор председател Административен съд Благоевград

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: На свое заседание на 30.01.2014 г. с 21 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Административен съд Благоевград Мария Цанкова Тодорова.
  • Дата на избор: 30.01.2014
 • Избор председател Административен съд Варна

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: ВСС преизбра Тинка Косева за административен ръководител с с 18 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 23.01.2014
 • Избор председател Апелативен съд Варна

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: На своето заседание на 06.02.2014 г. с гласа 18 „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна Ванухи Бедрос Аракелян. Другият кандидат, съдията в Апелативен съд Варна Вилиян Петров, получи съответно 4 гласа „за”, 10 „против” и 10 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 06.02.2014
 • Избор председател Районен съд Момчилград

  • Обявена на: 26.11.2013
  • Решение на ВСС: На заседанието си на 13.02.2014 г. с 18 гласа „за”, и 1 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Районен съд-Момчилград Йордан Иванов Геров, досегашен административен ръководител на същия съд.
  • Дата на избор: 13.02.2014
 • Избор председател Районен съд Кубрат

  • Обявена на: 24.01.2014
  • Решение на ВСС: На заседанието си на 06.03.2014 г. ВСС eдинодушно, с 18 гласа „за”, Висшият съдебен съвет избра Албена Дякова Великова за административен ръководител-председател на Районен съд Кубрат.
  • Дата на избор: 06.03.2014
 • Избор Председател Районен съд Сливница

  • Обявена на: 24.01.2014
  • Решение на ВСС: С 23 гласа „за” единодушно Висшият съдебен съвет преизбра Георги Николов Николов за административен ръководител на Районен съд Сливница за втори мандат.
  • Дата на избор: 13.03.2014
 • Избор председател Районен съд Велико Търново

  • Обявена на: 24.01.2014
  • Решение на ВСС: На 15.05.2014 г. със 17 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Десислава Миткова Чалъкова-Минчева за административен ръководител-председател на Районен съд гр. Велико Търново. Това е втори мандат за съдия Чалъкова на този пост.
  • Дата на избор: 15.05.2014
 • Избор председател Районен съд Дулово

  • Обявена на: 14.03.2014
  • Решение на ВСС: След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 15 гласа “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се” за Николай Костадинов Кънчев и 1 глас “за”, 16 “против”, 4 “въздържали се” за Веселин Димитров Димитров, ВСС избра Николай Кънчев за административен ръководител-председател на РС Дулово.
  • Дата на избор: 16.04.2014
 • Избор председател Окръжен съд Варна

  • Обявена на: 14.03.2014
  • Решение на ВСС: С 13 гласа "за”, 4 "против” и 6 "въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Окръжен съд Варна Марин Георгиев Маринов.
  • Дата на избор: 16.04.2014
 • Избор председател Апелативен съд Пловдив

  • Обявена на: 14.03.2014
  • Решение на ВСС: Магдалина Стефанова Иванова е избрана за председател на Апелативен съд Пловдив с 13 гласа „за”, 4 „против” и 6 „въздържал се” от ВСС. Георги Великов Чамбов, досегашен ръководител на съда, получава 9 гласа „за”, 6 „против” и 8 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 29.05.2014
 • Избор председател Районен съд Петрич

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: На заседанието, проведено на 23.07.2014 г. ВСС ОТЛАГА избора за 10.09.2014 г., поради неявяване на Ирина Владимирова Арменова-Янчева по уважителни причини - представя болничен лист.
  • Дата на избор: 23.07.2014
  • НОВА дата на избор: 10.09.2014
  • НОВО решение на ВСС: На заседание, проведено на 10.09.2014 г., с 20 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържал се” ВСС избра за втори мандат Мая Христова Банчева-Кобурова за административен ръководител-председател на Районен съд Петрич.
 • Избор председател Окръжен съд Кърджали

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС с с 20 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” преизбира Георги Стоянов Милушев за председател на Окръжен съд Кърджали.
  • Дата на избор: 25.06.2014
 • Избор председател Военно-апелативен съд

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: Със 7 гласа “за”, 6 “против”, 8 “въздържали се” за полк.Свилен Александров и с 12 гласа “за”, 1 “против”, 8 “въздържали се” за полк. Димитър Фикиин, ВСС НЕ НАЗНАЧАВА административен ръководител-председател на Военно-апелативния съд.
  • Дата на избор: 02.10.2014
 • Избор председател Окръжен съд Смолян

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС НЕ ИЗБИРА председател на ОС Смолян, след проведено електронно гласуване с резултат 10 гласа „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се” за Любен Димитров Хаджииванов, досегашен председател на съда.
  • Дата на избор: 17.07.2014
 • Избор председател Апелативен съд Велико Търново

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС с 5 гласа “за”, 5 “против” и 6 “въздържали се” НЕ НАЗНАЧАВА Румян Жеков Христов на длъжност административен ръководител-председател на Апелативен съд Велико Търново.
  • Дата на избор: 12.06.2014
 • Избор председател Административен съд Пазарджик

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържал се” Мариана Димитрова Шотева за административен ръководител на Административен съд – гр. Пазарджик. Другият кандидат Десислава Димитрова Кривиралчева - съдия в Административен съд - Пазарджик получи 7 гласа „за”, 7 „против” и 9 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 24.07.2014
 • Избор председател Окръжен съд Кюстендил

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС НАЗНАЧАВА Мирослав Милчев Начев за председател на ОС Кюстендил при проведено електронно гласуване с обявен резултат: 17 гласа “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се”.
  • Дата на избор: 23.07.2014
 • Избор председател Окръжен съд Силистра

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: На заседанието си на 25.06.2014 г. ВСС с 8 гласа „за”, 4 „против” и 9 „въздържали се” НЕ ИЗБИРА Людмил Петров Хърватев за председател на Окръжен съд Силистра. На 29.08.2014 г. процедурата е повторно обявена в ДВ бр. 72.
  • Дата на избор: 25.06.2014
 • Избор председател Апелативен съд София

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: На заседанието си на 26.06.2014 г. ВСС с 4 гласа „за”, 12 ”против” и 5 „въздържали се” НЕ ИЗБИРА Веселин Славов Пенгезов за председател на Апелативен съд София.
  • Дата на избор: 26.06.2014
  • НОВА дата на избор: 19.11.2014
  • НОВО решение на ВСС: На 19.11.2014 г. ВСС не избра председател на Апелативен съд София.
 • Избор председател Районен съд Тервел

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС с 18 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” НАЗНАЧАВА Ганчо Манев Драганов за втори мандат като председател на Районен съд Тервел.
  • Дата на избор: 25.06.2014
 • Избор председател Окръжен съд Монтана

  • Обявена на: 09.05.2014
  • Решение на ВСС: ВСС НЕ ИЗБИРА председател ОС Монтана при гласуване с резултат: с 0 гласа “за”, 14 “против”, 8 “въздържали се” за Красимир Младенов Семов, 8 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” за Светла Тодорова Станимирова и 10 гласа “за”, 3 “против”, 9 “въздържали се” за Милена Цветанова Бранкова, и след проведен балотаж между Светла Тодорова Станимирова и Милена Цветанова Бранкова, и при обявения резултат: 5 гласа „за", 7 „против", 10 „въздържали се" за Светла Тодорова Станимирова и 12 гласа „за", 3 „против" и 7 „въздържали се" за Милена Цветанова Бранкова.
  • Дата на избор: 09.07.2014
  • НОВА дата на избор: 15.01.2015
  • НОВО решение на ВСС: Висшият съдебен съвет със 14 гласа „за”, при прилагане на чл.18 ал.3 от раздел VI на Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, избра Милена Бранкова за административен ръководител-председател на ОС Монтана. Другият кандидат Светла Станимирова, съдия в ОС Монтана получи 5 гласа „за”.
 • Избор председател Окръжен съд Русе

  • Обявена на: 06.06.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се” Искра Георгиева Блъскова за административен ръководител-председател на Окръжен съд Русе.
  • Дата на избор: 15.10.2014
 • Избор председател Окръжен съд Разград

  • Обявена на: 06.06.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” избра съдия Лазар Мичев за председател на ОС Разград. Другият кандидат Емил Стоев, заместник на административния ръководител на ОС Разград получи с 2 гласа „за”, 12 „против” и 7 „въздържал се”.
  • Дата на избор: 15.01.2015
 • Избор председател Окръжен съд Ловеч

  • Обявена на: 06.06.2014
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Милена Вълчева за председател на ОС Ловеч с 13 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се”; и с 5 гласа “за”, 7 “против”, 9 “въздържали се” за Иван Иванов; с 1 глас “за”, 9 “против”, 11 “въздържали се” за Георги Христов.
  • Дата на избор: 22.01.2015
 • Избор председател Районен съд Крумовград

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 12.11.2014 г. с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” ВСС избра Марин Митков Чорбаджийски за председател на Районен съд Крумовград.
  • Дата на избор: 12.11.2014
 • Избор председател Районен съд Варна

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 06.11.2014 г. Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал се” преизбра Ерна Якова-Павлова за административен ръководител-председател на Районен съд Варна.
  • Дата на избор: 06.11.2014
 • Избор председател Районен съд Разград

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 12.11.2014 г. ВСС единодушно избра Маргарита Новакова за председател на Районен съд Разград с 21 гласа "за".
  • Дата на избор: 12.11.2014
 • Избор председател Районен съд Пирдоп

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 12.11.2014 г. ВСС единодушно избра Симеон Горанов Гюров за председател на Районен съд Пирдоп.
  • Дата на избор: 12.11.2014
 • Избор председател Районен съд Исперих

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра Димитринка Емилова Купринджийска-Кочанова за председател на Районен съд Исперих.
  • Дата на избор: 05.11.2014
 • Избор председател Районен съд Девня

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 06.11.2014 г. Висшият съдебен съвет избра със 17 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” Даниела Христова Вълева за административен ръководител-председател на Районен съд Девня.
  • Дата на избор: 06.11.2014
 • Избор председател Районен съд Самоков

  • Обявена на: 15.07.2014
  • Решение на ВСС: На 04.12.2014 г. ВСС избра Янко Венциславов Чавеев за председател на РС Самоков със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.
  • Дата на избор: 04.12.2014
 • Избор председател Районен съд Средец

  • Обявена на: 29.08.2014
  • Решение на ВСС: С 19 (деветнадесет) гласа "за", 0 (нула) “против”, 1 (един) “въздържал се” и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ Висшият съдебен съвет назначава Красимира Тончева Донева – съдия в Районен съд Средец, с ранг „съдия в ОС”, на длъжността „административен ръководител-председател” на Районен съд Средец.
  • Дата на избор: 30.10.2014
 • Избор председател Окръжен съд Добрич

  • Обявена на: 29.08.2014
  • Решение на ВСС: На 20.11.2014 г. Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържали се“ избра Галатея Петрова Ханджиева-Милева за председател на Окръжен съд Добрич.
  • Дата на избор: 20.11.2014
 • Избор председател Районен съд Севлиево

  • Обявена на: 29.08.2014
  • Решение на ВСС: На 05.11.2014 г. ВСС избра с 19 гласа “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се” Павел Ванев Неделчев за административен ръководител-председател на Районен съд Севлиево.
  • Дата на избор: 05.11.2014
 • Избор председател Районен съд Ямбол

  • Обявена на: 30.09.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” Светлана Митрушева за председател на РС Ямбол.
  • Дата на избор: 15.01.2015
 • Избор председател Районен съд Враца

  • Обявена на: 30.09.2014
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Миглена Раденкова Петрова за председател на РС Враца с 19 гласа "за", 0 "против" и 1 "въздържал се".
  • Дата на избор: 12.02.2015
 • Избор председател Районен съд Карнобат

  • Обявена на: 30.09.2014
  • Решение на ВСС: С 16 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се" ВСС избра Татяна Станчева-Иванова за председател на Районен съд Карнобат.
  • Дата на избор: 11.12.2014
 • Избор председател Районен съд Каварна

  • Обявена на: 14.10.2014
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Димитър Илиев Димитров с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” за административен ръководител на Районен съд Каварна.
  • Дата на избор: 26.02.2015
 • Избор председател Районен съд Свищов

  • Обявена на: 14.10.2014
  • Решение на ВСС: С 11 гласа “за”, 3 “против” и 9 “въздържали се” за Пенка Йорданова и 12 гласа „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се” за Диана Радева ВСС НЕ ИЗБИРА председател на РС Свищов. Процедурата следва да бъде обявена повторно.
  • Дата на избор: 19.02.2015
 • Избор председател Районен съд Поморие

  • Обявена на: 31.10.2014
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Нася Япаджиева за председател на РС Поморие със със 17 гласа “за”, 0 “против” и 0“въздържали се” на 26.02.2015 г.
  • Дата на избор: 26.02.2015
 • Избор председател Районен съд Чепеларе

  • Обявена на: 31.10.2014
  • Решение на ВСС: ВСС НАЗНАЧАВА Славка Кабасанова за председател на РС Чепеларе с 21 гласа “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се на 29.04.2015 г.
  • Дата на избор: 29.04.2015
 • Избор председател Районен съд Казанлък

  • Обявена на: 31.10.2014
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА с 14 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържал се” Радослава Николова Маждракова за председател на РС Казанлък (след балотаж).
  • Дата на избор: 13.05.2015
 • Избор председател Районен съд Тутракан

  • Обявена на: 31.10.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” ИЗБРА за втори мандат Владимир Николаев Легарски за председател на Районен съд Тутракан.
  • Дата на избор: 03.06.2015
 • Избор председател Районен съд Монтана

  • Обявена на: 31.10.2014
  • Решение на ВСС: Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” ИЗБРА за втори мандат Красимир Младенов Семов за председател на Районен съд Монтана.
  • Дата на избор: 03.06.2015
 • Избор председател Окръжен съд Велико Търново

  • Обявена на: 07.11.2014
  • Решение на ВСС: На 12 март 2015 г. ВСС ИЗБРА повторно Мая Маркова за председател на Окръжен съд Велико Търново с с 16 гласа “за”, 0 “против” и 2 “въздържали се”.
  • Дата на избор: 12.03.2015
 • Избор председател Районен съд Нова Загора

  • Обявена на: 07.11.2014
  • Решение на ВСС: На 19.03.2015 г. с 16 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” ВСС ИЗБРА за втори мандат Георги Йорданов за председател на Районен съд Нова Загора.
  • Дата на избор: 19.03.2015
 • Избор председател Районен съд Габрово

  • Обявена на: 07.11.2014
  • Решение на ВСС: С 5 гласа "за", 6 "против" и 11 "въздържали се" за Радосвета Станимирова, 11 гласа "за", 4 "против", 7 "въздържали се" за Христо Христов ВСС НЕ ИЗБИРА председател на РС Габрово.
  • Дата на избор: 19.03.2015
 • Избор председател на Районен съд Гълъбово

  • Обявена на: 09.01.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ПРЕИЗБРА Христо Алексеев Ангелов за председател на Районен съд Гълъбово с 21 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се”.
  • Дата на избор: 17.09.2015
 • Избор председател Апелативен съд Велико Търново - нова процедура, обявена в ДВ бр. 06 от 23.01.2015 г.

  • Обявена на: 23.01.2015
  • Решение на ВСС: На заседание от 20.05.2015 г. ВСС с 14 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се” ИЗБРА съдия Янко Янев за административен ръководител-председател на Апелативен съд Велико Търново.
  • Дата на избор: 20.05.2015
 • Избор председател Районен съд Малко Търново

  • Обявена на: 23.01.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА с 19 гласа „за“, 0 „против” и 1 „въздържал се” Чанко Петков Петков за председател на Районен съд Малко Търново.
  • Дата на избор: 14.05.2015
 • Избор председател Апелативен съд София - нова процедура, обявена в ДВ. бр. 06 от 23.01.2015 г.

  • Обявена на: 23.01.2015
  • Решение на ВСС: ВСС НЕ ИЗБРА председател на Апелативен съд София с с 9 гласа “за”, 4 “против” и 6 “въздържал се” за Нели Петрова Куцкова.
  • Дата на избор: 30.04.2015
  • НОВА дата на избор: 17.12.2015
  • НОВО решение на ВСС: С 8 гласа “за”, 11 “против” и 4 “въздържали се” ВСС НЕ НАЗНАЧАВА Нели Куцкова за председател на Апелативен съд София.
 • Избор председател Апелативен съд Бургас

  • Обявена на: 27.02.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА със 17 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова за председател на Апелативен съд Бургас.
  • Дата на избор: 27.05.2015
  • НОВА дата на избор: 30.07.2015
 • Избор председател Софийски градски съд

  • Обявена на: 31.03.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Калоян Топалов с 14 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържал се” на 24 юни 2015 г.
  • Дата на избор: 24.06.2015
 • Избор председател Районен съд Костинброд

  • Обявена на: 08.05.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА с 16 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се” Аксиния Борисова Атанасова за председател на Районен съд Костинброд.
  • Дата на избор: 24.09.2015
 • Избор председател Районен съд Левски

  • Обявена на: 08.05.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ПРЕИЗБРА с 21 гласа “за”, 0 “против” и 1 “въздържал се” Палмира Димитрова Атанасова за председател на РС Левски.
  • Дата на избор: 09.07.2015
 • Избор председател Районен съд Русе

  • Обявена на: 08.05.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА с 18 гласа “за”, 0 “против” и 4 “въздържали се” за Пламен Ченджиев, 2 “за”, 4 “против” и 16 “въздържали се” за Велизар Бойчев и 1 “за”, 5 “против” и 16 “въздържали се” за Елена Балджиева - ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ.
  • Дата на избор: 23.07.2015
 • Избор председател Административен съд Хасково - обявена в ДВ бр. 33 от 08.05.2015

  • Обявена на: 08.05.2015
  • Решение на ВСС: ВСС ИЗБРА Хайгухи Бодикян с 15 гласа „за”, нито един против и 5 гласа „въздържал се”. Другият кандидат Василка Кънева Желева, съдия в Административен съд Хасково , получи 1 глас „за”, 6 гласа „против” и 13 гласа „въздържал се”.
  • Дата на избор: 26.11.2015
 • Избор председател Районен съд Благоевград

  • Обявена на: 09.10.2015
  • Решение на ВСС: След проведено явно гласуване и при обявен резултат: за Владимир Атанасов Пензов – 7 гласа; за Атанас Симеонов Иванов – 0 гласа; за Вера Георгиева Коева – 12 гласа; И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ с резултат: за Владимир Атанасов Пензов – 7 гласа; за Вера Георгиева Коева – 12 гласа ВСС НЕ НАЗНАЧАВА административен ръководител на РС Благоевград.
  • Дата на избор: 21.01.2016
 • Избор председател Районен съд Кюстендил

  • Обявена на: 29.01.2016
  • Решение на ВСС: ВСС избра Мая Миленкова с 21 гласа "за" за председател на Районен съд Кюстендил.
  • Дата на избор: 24.03.2016
 • Избор председател Районен съд Шумен

  • Обявена на: 29.01.2016
  • Решение на ВСС: ВСС единодушно ИЗБРА Емилиян Ангелов повторно за председател на РС Шумен с 22 гласа "за".
  • Дата на избор: 24.03.2016
 • Избор председател Окръжен съд Благоевград

  • Обявена на: 25.03.2016
  • Решение на ВСС: Съдийска колегия при ВСС избра с 8 гласа "за" и 6 "против" Катя Бельова за втори мандат за председател на Окръжен съд Благоевград.
  • Дата на избор: 07.06.2016
 • Избор председател Окръжен съд Велико Търново

  • Обявена на: 25.03.2016
  • Решение на ВСС: всс НЕ ИЗБРА административен ръководител на Окръжен съд Велико Търново на 12.05.2016 г.
  • Дата на избор: 12.05.2016
 • Избор председател Апелативен съд София - НОВА процедура, обявена в ДВ. бр.23 от 25.03.2016 г.

  • Обявена на: 25.03.2016
  • Решение на ВСС: Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дончева за председател на Апелативен съд София с 9 гласа „за” и 5 гласа „против”.
  • Дата на избор: 14.06.2016