последна промяна:

Васил Цветанов Петров

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Васил Цветанов Петров
 • Дата и място на раждане

  Роден на 04.08.1948 г.
  Източник: справка в Имотен регистър

 • Семейно положение

  Женен.
  Източник: Информация в Декларация по чл. 19 А (1) и чл 22А (5) ЗСВ, към дата 06.08.2012 г.

   

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1974 г.

  Общ успех от държавните изпити: „Мн.добър (4,50)” и среден успех през периода на следване: „Добър (4,27)”.
  Източник:
  Автобиография на Васил Петров, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Езици

  Няма данни.
  Източник: Автобиография на Васил Петров, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Продължаващо обучение

  2010 г. - семинар на тема „Качествено управление и стратегическо планиране във ВСС - сравнителен анализ" в рамките на Туининг проект „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация", осъществяван от ВСС и Генералния съвет на съдебната власт на Испания в сътрудничество с Германската фондация за международно правно сътрудничество.
  Източник: Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2010 г. 

   

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 19.03.1975 г. до 19.03.1976 г. – стажант-адвокат към Министерство на правосъдието

  от 01.09.1976 г. до 31.03.1979 г. – главен юрисконсулт в СД „МПБУ” (Промтрансфер ЕООД), гр. Благоевград

  от 01.04.1981 г. до 13.09.1981 г. – секретар в Общински народен съвет, гр. Благоевград

  от 01.12.1984 г. до 12.06.2008 г. – адвокат в  Адвокатска колегия, гр. Благоевград

  от 1999 г. до 2001 г. – Председател на Адвокатски съвет, гр. Благоевград

  от 2001 г. до 2008 г. – член на Висшия адвокатски съвет

  от 18.01.2012 г. до настоящия момент - адвокат в  Адвокатска колегия, гр. Благоевград


  В органите на съдебната власт:

  от 14.09.1981 г. до 01.09.1984 г. – районен прокурор на гр. Благоевград

  от 18.06.2008 г. до 18.01.2012 г. – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Източник: Автобиография на Васил Петров, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС с Решение на НС от 26.09.2012 г. (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Васил Цветанов Петров е завършил висшето си юридическо  образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски” през 1974 г. Има общ юридически стаж над 35 години, последователно като главен юрисконсулт, районен прокурор и адвокат.

  Започва професионалната си кариера през 1975 г. като стажант-адвокат към Министерство на правосъдието. От 1976 г. до 1979 г. е главен юрисконсулт в Промтрансфер ЕООД, гр. Благоевград. През април 1981 г. постъпва като секретар в Благоевградския Общински народен съвет, а от м.септември същата година е назначен за районен прокурор на гр. Благоевград. От 1984 г. до 2008 г. работи като адвокат към Адвокатска колегия на гр.Благоевград. От 1999 г. е председател на Адвокатския съвет в града, а от 2001 г. до 2008 г. е член на Висшия адвокатски съвет.

  Васил Петров работи като инспектор към Инспектората при Висшия съдебен съвет от 2008 г. до 18 януари 2012 г, видно от Решение на Народно събрание на РБ от 30.05.2008 г.(обн., ДВ, бр. 52 от 6.06.2008 г. ) Видно от Протокол №  5/ 24.02.2012 год.на Адвокатска колегия гр.Благоевград (т.2) е взето решение за възстановяване на адвокатските права на Васил Петров.

  На 24.07.2012 г. Васил Петров е номиниран за кандидат-член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, като кандидатурата е издигната от народни представители от ПП ДПС – Лютви Местан, Христо Бисеров, Ютин Казак и Митхат Метин. 
  Източник: Автобиография на Васил Петров, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Данни от отчети за дейността на ИВСС

  Отчет за дейността на ИВСС през 2010 г.:

  Участие в комплексните планови проверки, извършвани от ИВСС през 2010 година в прокуратурите на територията на Апелативен район – гр. София: на 6 окръжни прокуратури и СГП и съответните следствени отдели към тях и на 33 районни прокуратури.

  По конкретно Васил Петров, заедно с експертите Елеонора Иванова и Маргарита Борисова участва пряко в Проверките в ОП-Перник и ОСлО, РП-Перник, Брезник, Радомир, Трън, ОП-Монтана, РП-Монтана, Лом, Берковица и СГП.
  Източник:
  Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2010 г. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода, в който изпълнява длъжността инспектор в ИВСС (18.06.2008 г. – 18.01.2012 г.) г-н Петров получава допълнително възнаграждение в размер на 40 %, съгласно данни от Удостоверение на ИВСС към дата 18.01.2012 г.
  Източник:
  Предложение за номиниране на Васил Петров за член на ВСС, актуално към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Няма данни.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Година на Придобиване

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на придобиване

  Произход на средствата

  Основание за придобиване

  Собственик

  1989 г.

  Апартамент, гр. Благоевград

  58, 65 кв.м.

  13 849 лв.

  10 000 лв. заем ДСК  и 3849 лв. от родители

  Покупка

  СИО В. Петров – ½ иде.част и Меглена Петрова – ½ ид.част

  2002 г.

  Апартамент, гр. София, фаза груб строеж

  77,63 кв.м.

  15 000 лв.

  Доходи от адвокатска дейност

  Покупка

  СИО В. Петров – ½ иде.част и Меглена Петрова – ½ ид.част

  2011 г.

  Гараж, гр. София

  18,37 кв.м.

  11 910 лв.

  Трудово възнаграждение

  Покупка

  СИО В. Петров – ½ иде.част и Меглена Петрова – ½ ид.част

  *Декларирано към дата 06.08.2012 г.

  Овощна градина, с Логодаж, общ. Благоевград

  1007 кв.м.

  -

  Доходи от адвокатска дейност

  Параграфа от ПРЗ на ЗСПЗЗ

  СИО В. Петров – ½ иде.част и Меглена Петрова – ½ ид.част

  2002 г.

  Лозе, с. Рилци, общ. Благоевград

  500 кв.м.

  -

  -

  Наследство

  ½ ид.част В. Петров

  2002 г.

  Нива землище общ.Благоевград

   

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  600 кв.м.

   

   

  4 дка

  -

  -

  Наследство

  ½ ид.част В. Петров

   

  1/8 ид.част

  2010 г.

  Нива, с. Офрино, общ. Елефтерополи Гърция

  6750 кв.м.

  11 375 лв.

  Трудово възнаграждение

  Покупка

  СИО В. Петров – ¼ иде.част и Меглена Петрова –1/4 ид.част

  2010 г.

  Нива, с. Офрино, общ. Елефтерополи Гърция

  2 дка

  1956 лв.

  Трудово възнаграждение

  Покупка

  СИО В. Петров – ¼ иде.част и Меглена Петрова –1/4 ид.част

  2002 г.

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  3 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  3 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с.Голема Раковица, общ.Елин Пелин

  1 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  2 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  5 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  2 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  Нива, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

  0,120 дка

  -

  -

  Наследство

  1/8  ид.част В. Петров

  1999 г.

  Нива, с. Стоб, Кочериново

  3,474 дка

  -

  -

  Наследство

  1/6 ид.част на М. Петрова

  Нива, с. Стоб, Кочериново

  3,827 дка

  -

  -

  Наследство

  1/6 ид.част на М. Петрова

  Нива, с. Стоб, Кочериново

  0,215 дка

  -

  -

  Наследство

  1/6 ид.част на М. Петрова

  1997 г.

  Апартамент, гр. Благоевград

  51,59 кв.м.

  -

  -

  Дарение от родител

  Зара В. Петрова

  2005 г.

  Aпартамент, гр. Банско

  Груб строеж

  87,50 кв.м.

  12 000 лв.

  Средства от родители

  Покупка

  Зара В. Петрова

   

  Апартамент, гр .София

  126,49 кв.м.

  103 659 лв.

  Участие в търговско дружество

  покупка

  Зара В. Петрова

  Отчуждени недвижими имоти

  Година на прехвърляне

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на прехвърляне

  Правно основание

  Собственик

  2008 г.

  Апартамент, гр. Благоевград

  58.65 кв.м.

  64 100 лв.

  Продажба

  СИО В. Петров – ¼ ид.част

  М. Петрова – ¼ ид.част

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Благоевград за периода от 01.01.1992 г. до 10.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

  Година

  2008

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

   

  Купувач(Частна собственост) ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - МАЗЕ №3, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 58.650 кв. м., гр. Благоевград, , обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. БЛАГОЕВГРАД, гр. Благоевград

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2006

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2001

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  ОТКАЗ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА

  Година

  1999

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

  Тип Акт

  КОНСТАТИВЕН АКТ ПО ДОКУМЕНТИ

  Акт Том

  3

  Акт номер

  135

  Година

  1997


 • Моторни превозни средства

  Година на придобиване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  Правно основание

  Произход на средствата

  Собственик

  2006 г.

  Лек автомобил

   

  Сеат ибиза

  9 000 лв.

  Покупка

  Доходи от адвокатска дейност

  СИО В. Петров – ½ ид. част и Меглена Петрова – ½ ид. част

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  *Декларирано към дата 06.08.2012 г.

  12 396 долара

  Васил Петров

  да

   

  Доходи от адвокатска дейност

  2006 г.

  34 373 евро

  Васил Петров

  да

   

  Продажба на имот

  2008 г.

  50 883 лв.

  Васил Петров

  да

   

  Продажба на имот

  *Декларирано към дата 06.08.2012 г.

  30 000 евро

  М. Петрова

  да

   

  Продажба на имот

  40 000 лв.

  М. Петрова

  да

   

  Продажба на имот

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Година

  Вид на ценните книги

  Емитент

  Цена на придобиване

  Собственик

  Правно основание за придобиване

  Произход на средствата

  *Декларирано към дата 06.08.2012 г.

  Акции – 32 708 бр.

  Тодоров АД

  -

  Зара В. Петрова

  Дарение

  -

  *Декларирано към дата 06.08.2012 г.

  Дялове – 100 %

  Заир 2009 ЕООД

  5 000 лв.

  Зара В. Петрова

  Учредяване

  Търговска дейност

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Видове доход

  На декларатора

  На съпруга

  Доходи от трудови правоотношения

  55 294 лв.

  13 142 лв.

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  -

  -

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Васил Петров не е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Васил Петров е автор на „Методика на Инспектората към ВСС за извършване на проверки в съд и прокуратура” през 2010 г.

  Притежава компютърни умения.
  Източник: Автобиография на Васил Петров, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре