последна промяна:

Екатерина Иванова Михайлова

кандидат по процедура за Избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Екатерина Иванова Михайлова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 24.10.1956 г. в гр. Пазарджик.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Неомъжена.
  Източник: Народно събрание

 • Образование

  Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност Право. Период на обучение от 1974 г. до 1978 г. Среден успех от курса на следване „Добър 4.43” и успех от държавния изпит „Мн.добър 4.50”.
  Източник: Копие на диплома за завършено висше образование, достъпни на интернет страницата на Народно събрание.

 • Езици

  Английски език.
  Източник: Народно събрание.

 • Продължаващо обучение

  Лекции и основни изказвания на конференции и семинари в областта на конституционни въпроси, работа на институции и политическите им измерения, организирани от: Народно събрание, Европейки парламент, Омбудсман на Р България, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Център за изследване на демокрацията; фондация„Отворено общество”; ПАЦЕ; фондация “Конрад Аденаур”; фондация “Демокрация”; Център за либерални изследвания; Атлантическият клуб; форум “Българка”; USAID; Европейския институт; „Риск-мониторинг”; Училище за политици; Център за НПО в Разград; Институт за развитие на публичната среда и др.

  Участие в множество международни конференции и семинари, организирани от институции и организации в областта на: устройство и взаимодействие на държавните институции; функциониране на парламентите, парламентарните процедури и етичните правила за депутатите; функциониране на съдебната власт; законодателството и ролята на омбудсмана; решаване на конфликти; теми свързани с ЕС; ролята на жените в политиката; противодействие на корупцията и др.

  Участник като лектор в политически обучения в Училище за политика.

  Член на обществения съвет на обществено политическия форум за противодействия на корупцията, създаден от  Център за изследване на демокрацията.
  Източник: Биография на Екатерина Михайлова, приложена към предложение за избор на Конституционен съдия от 41 НС.

 • Стаж

  1.Политическа дейност в 41 НС:

  От 5.07.2009 г. до момента – народен представител в 41-ото Народно събрание от листата на „Синята коалиция”.

  От 1.06.2011 г. до момента – заместник- председател на временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен на 26 май 2011 година

  От 11.02.2010 г. до 13.09.2010 г. – Участие във Временна комисия за изработване на Изборен кодекс

  От 23.10.2009 г. до момента  - Член на групи за приятелство между България и следните държави: Турция, Япония, САЩ, Словения, Словакия, Китай, Индонезия, Индия, Германия, Албания

  От 29.07.2009 г. до момента – Член на Комисията по правни въпроси

  От 14.07.2009 г. до 21.07.2009 г. - Участие във Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  От 14.07.2009 г. до момента - Член на Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП

  От 02.02.2009 г.  до 02.12.2009 г. - Участие във Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

  От 14.07.2009 г. до момента – заместник – председател на 41-о Народно събрание
  Източник: Народно събрание


  2. Политическа дейност в предходни НС:

  • Народен представител в 40-то Народно събрание;

  От 24/08/2005 г. до 25/06/2009 г. – член на Комисия по жалбите и петициите на гражданите

  От 17/01/2007 г. до 25/06/2009 г. – член на Комисия по правни въпроси

  От 18/01/2006 г. до 30/03/2006 г. – заместник – председател на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България

  От 15/03/2006 г. до 03/08/2006 г. член на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници

  От 11/10/2006 г. до 02/02/2007 г. - заместник – председател на Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България

  От 2005 г. до 2006 г. -  Заместник-председател на Народното събрание;

  • Народен представител в 39-то Народно събрание:

  От 20/07/2001 г. до 13/11/2002 г. -  член наKомисия по външна политика, отбрана и сигурност

  От 13/11/2002 г. до 25/06/2004 г. – зам.-председател наKомисия по правни въпроси

  От 23/04/2003г. до 18/02/2005 г. – член на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България

  От 28/04/2005г. до 17/06/2005 г. – член на Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз

  • От 7 май 1997 до 19 април 2001 - Народен представител в 38-мо Народно събрание;

  Председател на Временната комисия за противодействие на престъпността и корупцията.

  • От 12 януари 1995 до 13 февруари 1997 - Народен представител в 37-мо Народно събрание:

   Заместник-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.

  Член на Комисията по устройството и дейността на държавните органи.

  • От 4 ноември 1991 до 17 октомври 1994  - Народен представител в 36-то Народно събрание;

  Член на Законодателната комисия
  Източник: Народно събрание 


  3. Кариера извън политиката
  1979 г.  - работи като стажант-съдия в Пазарджишкия окръжен съд
  1980 г.  - до настоящия момент Адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик
  Лектор в Нов български университет и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: „Парламентаризьм и правова държава в България” - теория и практика, „Политически модели на управление”, „Що е парламент - история и функциониране”
  Източник: Автобиография на Екатерина Михайлова, представена на страницата на Демократи за силна България.

 • Текуща длъжност Заместник-председател на 41-то Народно събрание
 • Партийно и политическо израстване

  Политическата кариера на Екатерина Михайлова започва още в първите години на прехода след 1989 г., става член на БСЧИ. През 1991–1994 г. е избрана за депутат в 36-то Народно събрание и заместник-председател на парламентарната група на СДС. През 1992г. тя става член на Обединения християндемократически център.

  През 1994–1997 г. става депутат в 37-то Народно събрание, избрана с листата на СДС и става зам. председател на ПГ на СДС. През 1995г. става председател на ОХДЦ.

  През 1997 г. е избрана за депутат в 38-то Народно събрание и става председател на парламентарната група на СДС. През 1997г. бива избрана за зам. председател на СДС.

  През юни 2001 г. е избрана за депутат в 39-то Народно събрание от листите на ОДС и е зам. председател на ПГ на ОДС. През 2001г. е избрана за временен председател на СДС.

  Член на Инициативния форум за учредяване на нова дясна партия. От май 2004 е заместник-председател на ДСБ и председател на парламентарната група на ОДС. През 2005 г. е избрана за народен представител в 40-то Народно събрание. Става заместник-председател на НС и заместник-председател на парламентарната група на ДСБ.

  През 2009г. е избрана за народен представител от листите на Синята коалиция.

  На 10.10.2012 г. Екатерина Михайлова е номинирана за кандидат за конституционен съдия от квотата на Парламента. Предложението е внесено от Мартин Димитров и Веселин Методиев.
  Източник: Автобиография на Екатерина Михайлова, представена на страницата на Демократи за силна България и Нов Български Университет

   

 • Законодателни и политически позиции и инициативи

  Нейни законодателни конституционни инициативи са свързани с премахване на депутатския и магистратския имунитет, синхронизиране на членството на България в ЕС, създаване на институцията Омбудсман, финансова децентрализация – местната власт в лицето на общинските съвети получават правомощието да определят размера на местните данъци и видовете такси.

  Многобройни законодателни инициативи предприема в законодателството, свързани с публичност на имуществата на лицата, заемащи висши държавни и общински позиции, конфликта на интереси, избирателните закони, равенството на половете, правата на военноинвалидите, правото на частна собственост, демонополизацията на фармацевтичната дейност.

  Обявява се за „преформулиране на конституционния модел на устройство и управление на съдебната система”. Екатерина Михайлова защитава политическата позиция на ДСБ през годините за преминаването на Прокуратурата към изпълнителната власт като „възможностите за контрол върху действията на прокуратурата”. Сред други предложения, които подкрепя, са за „промяна начина на избор на ВСС в частта му от парламента (...) през едно ново решение на Конституционния съд”,промяна на мандатите (...) на главен прокурор, председателите на върховните съдилища и във функциите и задачите, които би имал ВСС като висш кадрови орган”. (Повече информация виж. в Секция „Други”, Раздел „В медиите” Интервю на Димитър Драганов с Екатерина Михайлова за радио „Фокус” от 21.06.2011 г. )

  Има множество инициативи, свързани и с устройството и дейността на Народното събрание. Сред тях са: създаването на процедура, даваща възможност за опозицията веднъж в месеца да предлага дневния ред на парламента; създаването на процедура, която автоматично допуска разискване по направено питане на народен представител (чл.90 ал.2 от К, дотогава мнозинството решаваше дали да допусне разискване или не); създаване на парламентарни комисии на партиен принцип.
  Източник: Информация, предоставена от Екатерина Михайлова

 • Внесени законопроекти

  1) Законопроект за Българската телеграфна агенция

  2) Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности

  3) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите

  4) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба

  5) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия

  6) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

  7) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (04.02.2011 г.)

  8) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (16.02.2011 г.)

  9) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

  10) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет

  11) Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
  Източник: Официална интернет страница на 41-во Народно събрание.

 • Парламентарен контрол

  21/10/2009

  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно издадени от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури документи с невярно съдържание.
  Писмен отговор на 21/10/2009.

  06/11/2009

  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи.
  Отговорено в зала на 06/11/2009.

  30/07/2010

  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.

  21/02/2011

  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащане на средства за селскостопанската 2009/2010 г. от директните плащания на площ от Европейския съюз и националните доплащания.
  Писмен отговор на 21/02/2011.

  01/04/2011

  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.

  15/04/2011

  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.
  Отговорено в зала на 15/04/2011.

  13/01/2012

  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.

  Източник: Официална интернет страница на Народно събрание на РБ

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от по чл. 12 т.1 от ЗПРКИ от 21.07.2009 г. Екатерина Иванова Михайлова посочва, че не са налични обстоятелства несъвместими със заеманата от нея длъжност на народен представител в 41-ото НС на РБ.

  В декларацията си по чл. 12, т.2 от ЗПРКИ Михайлова декларира, че няма участие в търговски дружества и няма задълженията към кредитни или финансови институции. Предоставя данни, че има участие в следните юридически лица с нестопанска цел: Институт „Разум”- председател, „Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа”, ПП „Демократи за силна България - председател”. 

  Източник: Справка за Екатерина Михайлова в Регистъра за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Екатерина Иванова Михайлова  не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  година
  на придоб.
  вид на имота/
  правото 
  место-
  нахождение
  площ
  /кв.м./ 
  собственик цена правно
  основ. 
  произход
  на средствата 
   2007  Апартамент  гр. София  93 кв.м.  Екатерина Михайлова  53 000 лв.  покупко-продажба  продажба на недвижим имот
   през 2000г. и спестявания

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 11.10.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2012 

  Страни

  Продавач - ЕИК/БУЛСТАТ 020700177 ФИЛТО-С  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:6,31% - ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА  

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 12, парцел - 2, площ по док. - 388.500 кв. м., гр.София, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; 

  Страни

  Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 020700177 ФИЛТО-С  

  Купувач (Частна собственост) - ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 102.130 кв. м., заедно със склад, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

   

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 130556922 АРТ БИЛД  

  КУПУВАЧ - ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 93.740 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; 

   

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2000 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА  

  КУПУВАЧ - МАРГАРИТ  ВЛАХЛИЙСКИ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 80.250 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски;

   

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2000 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 831904662 ПРОИНВЕКС  

  КУПУВАЧ - ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 80.250 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски;гр.София; 

   

  Служба по вписванията - Велинград за периода от 01.01.1992 г. до 11.10.2012 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Констативен акт - вписан 

  Година

  2003 

  Страни

  СОБСТВЕНИК - Лазаринка А. Михайлова
  СОБСТВЕНИК Борислав И. Михайлов
  СОБСТВЕНИК - Екатерина Иванова Михайлова  

  Имот

  Поземлен имот, УПИ ПО ПЛАНА НА ВЕЛИНГРАД, ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 505 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО 4-ЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 174 КВ.М.-КОТА МАЗЕ: 1-ВИ ЕТАЖ СЪС ЗП 292 КВ.М.-РЕСТОРАНТ НА 211 КВ.М. И МАГАЗИН НА 61 КВ.М. И СТЪЛБИЩЕ НА 20 КВ.М.; 1-ВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА 192.5 КВ.М., 2-РИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА 192.5 КВ.М., 3-ТИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА 192.5 КВ.М.      

 • Банкови влогове /депозити/
  Година Размер на
  средствата
  Вид на
  валутата
  Титуляр
  на влога
  В страната В чужбина Произход
  на средствата
  2008 5000  USD Екатерина Иванова Михайлова 5000 USD   Заплата
  6000  BGN Екатерина Иванова Михайлова 6000 BGN   Заплата
  2009  5000   ЕUR Екатерина Иванова Михайлова 5000 ЕUR   Заплата и дарение
  16 000   BGN Екатерина Иванова Михайлова 16 000 лв.   Заплата и дарение
  2010 30 000   BGN Екатерина Иванова Михайлова 30 000 лв.   Заплати, хонорари, наеми и дарение

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г., 2009 г., 2010 г. 

 • Задължения над 5 000 лв
  година вид  размер титуляр правно
  основание
  към ФЛ/ЮЛ
   2011 г.  заем за закупуване на жилище  70 000 ЕUR   Екатерина
   Иванова Михайлова
  заем   към физическо лице
   Надежда Иванова Тодорова

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011 г

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Година

  Видове доход

  На декларатора

  2007 

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  8424 лв.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  1240 лв.

  2009 

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  1295 лв.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  1782 лв.

  2010 

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  867 лв

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  2160 лв.

  2011 

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  1362 лв.

  2011 

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  810 лв.

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. 

 • Участие в НПО

  Член на Интернет общество - България от 11 януари 2002 г.
  Източник: Електронен адрес на Интернет общество.

  Председател на Институт „Разум”, създаден през 2003 г., като основни цели се посочват: да подпомогне разпространяването на модерни теоретични знания и практики за развитието на държавата, нейните институции  и гражданското общество.
  Член на „Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа”.
  Източник: Справка за Екатерина Михайлова в Регистъра за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Екатерина Иванова Михайлова са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 04.09.2007 г. и на 29.06.2009 г. Заключението и на двете проверки е  „неустановена принадлежност”.
  Източник: www.comdos.bg

   

Други

Отговори на анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд

 • Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

  Най-много за развитието ми като гражданин са допринесли родителите ми, както и най-близките ми хора – семейство, приятели. От тях съм научена да имам гражданска позиция, какво е добро и зло, да уважавам хората и да зачитам достойнството на човека.

  Като юрист имах шанса да започна кариерата си в гр. Пазарджик сред много добри професионалисти и личности. Квалификациите, които бяха провеждани в този период за млади адвокати също допринесоха за професионалната ми подготовка.  В този период работата ми ме срещна с отлични професионалисти, които имаха и граждански позиции. Не случайно много от тях след демократичните промени застанаха категорично на страната на промяната.

  След 10.11.1989 г. опитът, който получих от политическата и парламентарна дейност ме научи, че да си гражданин и добър професионалист означава всеки ден да трупаш знания и умения, да уважаваш и другото мнение, да можеш да работиш в колектив.

  Преподавателската ми дейност в последните десет години ме изправи пред предизвикателството да предавам  наученото и преживяното на младите хора. Това е едно от най-смислените ми занимания, защото дълбоко вярвам, че е изключително важно натрупания житейски опит да се осмисля и предава на новите поколения.

 • Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?

  Конституционният съд е призван да пази правовата държава като следи за спазването на Конституцията, принципите и началата, заложени в нея. Общественото благо ще е защитено, ако законът се зачита и се прилага безпристрастно. Както и досега съм постъпвала, така и занапред смятам да изпълнявам стриктно задълженията си в рамките на закона. Конституционният съд е колективен орган и решенията се взимат с мнозинство, изрично посочено в основния ни закон. Това означава, че общественото благо може да бъде отстоявано и когато изразяваш различие при взимане на решение.  Практиката на КС показа, че особените мнения на съдиите са също толкова важни за съществуването на демократичния ред, колкото и взетите решения.

 • Бихте ли посочили Ваши законодателни инициативи и позиции в качеството Ви на народен представител, които най-добре илюстрират мисленето Ви като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили своя позиция в отклонение от позицията на мнозинството от Вашата парламентарна група в същия план?

  Бих отбелязала първо законодателните си конституционни инициативи, свързани с премахване на депутатския и магистратския имунитет, синхронизиране на членството на България в ЕС, създаването на институцията Омбудсман, финансовата децентрализация. Вносител съм на първия законопроект за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и общински позиции. Освен това съм била или вносител, или съм работила по законодателството свързано със собствеността, противодействието на корупцията, съдебната власт, изборни закони, конфликт на интереси, равенство на половете, правата на военноинвалидите, демонополизацията на фармацевтичната дейност. Имам множество инициативи, свързани и с устройството и дейността на Народното събрание. Някои от тях са вече наложена практика в българския парламент: създаването на процедура, даваща възможност за опозицията веднъж в месеца да предлага дневния ред на парламента; създаването на процедура, която автоматично допуска разискване по направено питане на народен представител (чл.90, ал.2 от Конституцията, дотогава мнозинството решаваше дали да допусне разискване или не); създаване на парламентарни комисии на паритетен принцип.

  За различие между мен и позиция на парламентарната ми група ще посоча последния случай – при дебат в парламента при разглеждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, внесен от депутат от нашата парламентарна група, констатирах, че се нарушава принцип, който в годините съм отстоявала. Дори в резултат на моя инициатива беше прието ограничението за притежаване най-много на 4 аптеки от един магистър-фармацевт. Новото предложение предвиждаше да отпадне това ограничение, което автоматично би означавало възможност за монополизация. Реакцията ми беше, че се изказах против това предложение и заявих, че оттеглям подкрепата за този законопроект. След това внесох и писмено позицията си за отпадане на текста.

 • Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

  Материята, с която предимно се занимава Конституционният съд, е политико-правна. Много често решенията на КС имат политически последици. Това е неминуемо, тъй като целите, които са заложени в закона или акта, подложен на контрол, са политически. Не случайно около 60% от дейността на КС е в резултат на активност на парламентарното мнозинство. Смисълът на съществуването на КС обаче е и да пази правата на малцинството в Народното събрание.

  Точно заради тези политически рефлексии от дейността на Конституционния съд, съдиите следва да се придържат към принципите и началата, заложени в преамбюла на Конституцията – да се пази националното и държавно единство, да се съхранява демократичната и правова държава,  да се зачитат общочовешките ценности и права. Ще отстоявам тези принципи и ценности, независимо как ще се отрази спазването им в политическата сфера.

 • С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

  Смятам, че в практиката си Конституционният съд до момента е показал и позитиви, и негативи. Чрез тълкувателните си решения той се превърна в посредник между институциите и предотврати в много случаи противоконституционно законодателство. В същото време, пак чрез тълкувателните си решения и тяхната задължителност, той постави конституционни ограничения, които направиха нашата Конституция още „по-твърда”, отколкото е бил замисълът при създаването ѝ. Не случайно едно от обвиненията към КС и неговите тълкувателни решения е, че си позволява да допълва и дописва основния закон. Това разширително тълкуване на Конституцията, според мен, трябва да се ограничи. 

 • Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

  Да. Конституционният съд е показал, че има противоположна практика, така че няма да изненада никого, ако промени или преосмисли позициите си. За мен Решение №3 от 2003 г. създаде много тежки пречки пред сериозна конституционна промяна в частта за съдебна власт. Това решение следва да се преосмисли.

 • Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба?

  Създателите на Конституцията са се опасявали да предвидят индивидуалната конституционна жалба, за да не се затрупа институцията с прекалено много дела и да не може да реагира своевременно. Това е аргумент, който не трябва да се подценява, и затова и до днес темата е дискусионна. През годините се създаде възможност за непряк достъп до съда от гражданите. С Решение №1 от 1999 г. трайно се установи практиката състави на ВКС и ВАС да могат да сезират КС. По този начин всеки гражданин, по пътя на обжалването, в процеса може да се позове на несъответствие на закона с Конституцията и съответният състав да отнесе спора до КС. Вторият непряк способ е чрез Омбудсмана, който придоби правомощия да сезира КС за противоконституционност на закон, ако нарушава правата и свободите на гражданите. Така гражданите могат да се обръщат към Омбудсмана за сезиране на КС. Това бяха и аргументите, с които се предостави това правомощие на Омбудсмана при съставянето на текстовете за изменение на основния закон.

  Смятам, че има още възможности за разширяване на достъпа до съда. Ще ги посоча: а) Участниците в изборния процес, да могат да сезират КС относно проверка законността на избора; б) Всяка парламентарна група, независимо от броя на членовете ѝ.

  Освен това дискусионно е дали да не получат правото да се сезира КС и апелативните и административните съдилища.

  Това са възможни начини да се разшири достъпът до конституционно правосъдие, без в същото време КС да бъде затрупван с неприсъща дейност.

 • Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

  Положително. Това макар и по един бавен и труден начин придвижи в правилна посока възможностите на гражданите да стигнат до КС. На останалата част отговорих в предходния въпрос.

 • Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

  Да. Смятам че дискусиите, които в момента протичат в Европейският съюз ще поставят пред България много въпроси, свързани с многостепенния конституционализъм.  Конституционният съд ще има изключително важна роля в този дебат, тъй като се засягат въпроси, свързани със суверенитет, бюджет, финанси. Идеите за създаване на европейска федерация или конфедерация са предизвикателства пред националните институции. Конституционният съд ще трябва да се включи в търсенето на баланса между националната държава и интеграционния процес. Досега с решенията си КС се справи с това предизвикателство. Надявам се да го прави и в бъдеще, но ролята му ще е решаваща. Съвсем скоро бяхме свидетели как цяла Европа се беше вторачила в отговора на въпрос на Германския Конституционен съд, поради важността му за други европейски страни.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре