последна промяна:

Александър Велинов Ангелов

кандидат по процедура за 2017 Избор председател СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
Статус процедура: Текущи

Лична информация

Професионална дейност

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация от 08.12.2016 г. – декларирано погасяване изцяло и предсрочно на задължения по два кредита към Райфайзенбанк България ЕАД чрез средства по кредит от Централна кооперативна банка

  Декларация от 09.11.2016 г. – деклариран договор за кредит с Централна кооперативна банка в размер на 45 000 лева с цел рефинансиране

  Декларация от 11.11.2011 г. – деклариран договор за банков кредит с „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер на 37 948.20 евро

  Декларация от 06.07.2009 г. – декларирани два кредита на стойност по 10 000 лева, получени от Райфайзенбанк, на обща стойност 20 000 лева.

  Източник: Декларации по ЗПУКИ, достъпни на интернет страницата на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД – 18.04.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 23.06.2017 г.

  Името на Александър Ангелов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни:

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ декларирано в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през:

  Както и Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията - Дупница за периода от 01.01.1992 г. до 22.06.2017 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2016 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице
  Ипотекарен длъжник – физическо лице
  Ипотекарен длъжник – физическо лице   

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 13.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"  

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице
  Ипотекарен длъжник – физическо лице
  Ипотекарен длъжник – физическо лице     

  Имот

  Сграда, предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, площ по док. - 94.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"    

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 751.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"    

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Хангар, депо, гараж, площ по док. - 21.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"    

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 53.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"АД  

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник– физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 13.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"АД    

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 751.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"АД    

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 53.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"АД    

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Хангар, депо, гараж, площ по док. - 21.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 "Райфайзенбанк /България/"АД    

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Ипотекарен длъжник – физическо лице

  Имот

  Сграда, предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, площ по док. - 94.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Условие

  Физическо лице продава собствената си 1/2 ид.ч. от имота придобита по наследство  

  Страни

  Продавач, идеални части:1/2 – физическо лице

  Купувач (Частна собственост), идеални части:1/2 – Александър Велинов Ангелов  

  Имот

  Сграда, предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, площ по док. - 94.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Продавач, идеални части:1/2 – физическо лице

  Купувач(Частна собственост), идеални части:1/2 – Александър Велинов Ангелов    

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 53.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Продавач, идеални части:1/2 – физическо лице

  Купувач(Частна собственост), идеални части:1/2 – Александър Велинов Ангелов    

  Имот

  Сграда, предназначение - Хангар, депо, гараж, площ по док. - 21.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

  Страни

  Продавач, идеални части:1/2 - – физическо лице

  Купувач(Частна собственост), идеални части:1/2 – Александър Велинов Ангелов    

  Имот

  Сграда, предназначение - Селскостопанска сграда, площ по док. - 13.000 кв. м., обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница

   

  2. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 22.06.2017 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2016 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 Райфайзенбанк  

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 84.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2016 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831447150 Централна Кооперативна Банка  

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 84.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 Райфайзенбанк  

  Ипотекарен длъжник – Александър Велинов Ангелов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 84.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач – физическо лице
  Продавач – физическо лице

  Купувач (Частна собственост) – Александър Велинов Ангелов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 84.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите и отчуждени моторни превозни средства от АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж задълженията над 5 000 лв. на АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ декларирани в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Доходи през предходната календарна година

  Доходи от трудови правоотношения

  48 490 лв.

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  -

  Източник: Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършени проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: http://comdos.bg/

Други

 • В Медиите

  Публикация (заглавие и връзка)

  Източник (издание, дата, автор)

  Двама са кандидатите за шеф на Софийския районен съд

  Дневник

  19 май 2017 г.

  На Общото събрание на съда

  Мнозинството от съдиите подкрепи Александър Ангелов за шеф на СРС

  Правен свят

  11 юни 2017 г.

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Ангелов за преглед и коментар на 30.06.2017 г. с молба за отговор до 11.07.2017 г. Към 24.07.2017 г. съдия Ангелов не е предоставил обратна връзка по публичното представяне. На интернет страницата на Висшия съдебен съвет не са публикувани отговори на въпросите на БИПИ до кандидата, изпратени чрез ВСС и публикувани на 23.06.2017 г.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре